En dag om öppna fritidsverksamheten


Tisdagen 20 oktober 10.00-12.00
Plats: Webbinarium, Agora (Linköping)
Målgrupp för konferensen är fritidsledare, chefer- och beslutsfattare med intresse av fritidsgården/öppna fritidsverksamheten.

Föreläsare Linda Lengheden
”Jag vill att mitt arbete ska bidra till fler möjligheter och stimulera unga till en positiv och rolig fritid”
Föreläsningen kommer att utgå från Ung livsstils forskning, många timmar av deltagande observationer på̊ fritidsgårdar/öppen fritidsverksamheter samt politiska styrdokument. Områden som kommer att belysas är bland annat fritidsgårdars historik, strukturer för deltagandet, genus, jämlikhet, helgverksamhet, ungas preferenser för aktiviteter och öppettider.

Under dagen kommer det att diskuteras kring följande punkter

  • Vill unga satsa på̊ samma saker som för några år sedan?
  • Är det verkligen så stora skillnader på̊ vad killar respektive tjejer tycker är viktigt?
  • Hur kommunicerar vi med våra målgrupper?
  • Varför ska fritidsledare/ungdomsarbetare arbeta främjande på våra mötesplatser?
  • Finns det potential för öppen fritidsverksamhet i framtiden?

Lindas föreläsning kommer att resultera i att personalen formulerar nya aktiviteter och strategier för att bättre uppnå uppsatta mål.
Efter förmiddagens föreläsning kommer ett antal frågeställningar att presenteras konferensdeltagarna får möjlighet att diskutera frågorna kommunvis och skicka in svaren till KC Östergötland.


Anmälan

Kostnad – Gratis
Sista anmälningsdag – 13 oktober

Anmälningsformulär: Anmälan till webbinarium

För frågor kontakta Marie Eriksson, Koordinator
mia@fritidsledarskapost.se

https://youtube.com/watch?v=DMADALPpRqA