Om KC

KC-Östergörland är en nystartad samverkansorganisation där kommunerna Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena och Åtvidaberg finns representerade tillsammans med Valla folkhögskolas fritidsledarutbildning.
Vår systerorganisation KC, Kunskapscentrum för fritidsledarskap finns i Stockholm.

Bild med ordmoln kring vad en bra fritidsledare är

Kunskapscentrum för fritidsledarskap arbetar med utveckling och utvärdering av metoder och ledarskap i ungdomsinriktad öppen fritidsverksamhet i Östgötaregionen. Fokus för arbetet är fritidsledarrollen och den fria tidens betydelse.

Syftet är att ta vara på och strukturera såväl fritidsledares kunskaper som befintlig forskning på området, att framställa effektiva system för utveckling, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt sträva efter att i större utsträckning forskningsanknyta kunskaperna i sektorn. Detta sker genom:

  • Regionala seminarier
  • Informationsutbyte, kunskapsöverföring mellan kommunernas anställda
  • Dokumentation
  • Erfarenhetsutbyten
  • Att föra ut ny kunskap
  • Strukturerat erfarenhetsutbyte mellan fritidsledare, chefer
  • Tips om ny- och gammal forskning och litteratur
  • Utvärderingar

KC kommer arbeta med att skapa kontakter och nätverka för att bidra till utvecklingen av öppen fritidsverksamhet och fritidsledaryrket. Delta regelbundet i olika konferenser och utbildningssammanhang på såväl lokal som nationell nivå. Med egna seminarier, inspiration och kontakter mellan medarbetare från de olika medlemskommunerna.

Koordinator för KC-Östergötland är Lena Runadotter, Valla folkhögskola

Kontaktuppgifter: lena@fritidsledarskapost.se 076 407 0404