Delaktighet – 2024

Under hösten 2023 kom ett initiativ från fritidsledarna i KC Öst om att se mer av varandras verksamheter. Dels för att inspirera och lära av varandra, dels för att öka samarbete och utbyte mellan verksamheterna. Först ut var Skänninge fritidsgård. Näst på tur står Åtvidaberg och deras gård, 1357. Då blir det dessutom en heldags workshop på temat delaktighet. Delaktighet kommer att vara ledordet för hela KC Öst arbete under våren 2024.