Workshop 2 oktober

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och KC Öst bjuder in till en halvdagsworkshop med fokus på samhällsekonomiska vinster med främjande och förebyggande insatser på ungas fritid. Andreas Björk, Utvecklingsledare från MUCF kommer att föreläsa och guida oss genom dagen.


När?
7 november 13.00 -16.00
Var?
Valla folkhögskola, Storgården
Vem?
För dig som är politiker, chef eller verksamhetsledare inom offentlig förvaltning i en av KC Östs medlemskommuner. För dig som tar beslut som rör ungas fritid!

Vad?
En praktisk workshop med utgångspunkt i rapporten Utanförskap och unga | MUCF

Varför?
● Fördjupa kunskapen om utsattheten och utanförskapet hos unga
● Ge kunskap om fritidsverksamhetens ekonomiska effekter
● Väcka tankar om hur man skulle kunna se på den egna verksamheten som en
social investering med god lönsamhet
● Inspirera till nya beslut på hemmaplan samt få idéer om hur detta skulle
kunna genomföras
● Skapa lärande mellan olika kommuner och andra aktörer


Kostnad?
Deltagande i workshopen bekostas av medlemskapet i KC Öst, fika ingår till samtliga deltagande. Resor bekostas av deltagaren.

Anmälan görs senast 20 september till:
Lena Runadotter Kontakt
Varmt välkomna önskar KC Öst och MUCF