Främjande samtal med KC kommuner

I oktober startar de kommunförlagda samtalen om det främjande fritidsledarskapet. Först ut är Motala kommun den 1.10 och 2.10 tätt följt av Kinda kommun den 3.10.

Tre dagar 1-3 oktober med främjande samtal är nu genomförda. Jag har träffat engagerade fritidsledare från två kommuner, Motala och Kinda som vridit och vänt på det främjande förhållningssättet, utifrån teorier och praktiska övningar. Härliga möten med mycket glöd.

Ytterligare tre samtal om främjande är nu genomförda. Mjölby kommuns alla fritidsledare har under december och januari genomfört samtal med främjande fritidsledarskap i fokus.