Fritidsledaren som elefant

Måndagen den 28 september träffade jag (Mia) åtta fritidsledare från KC:s kommuner för att tala och processa fritidsledarskap med fokus på professionalitet. 

Målet och uppdraget gruppen har är att skriva en folder som förklarar essensen i fritidsledarens arbete i den öppna fritidsverksamheten i Östergötland. 

Vi har prövat att definiera fritidsledaren arbete med hjälp av olika djur, Kameleonten som förändras vid behov. Lejon, en ledare som vet att det viktigaste arbetet sker bakom flocken. Hund, trogen, flockdjur, anpassningsbar och glad viftar på svansen. Björn, trygghet och stabilitet. Elefant, finns i gruppen och skapar trygghet. Tupp, finns i mitten av gruppen. Och fågel som har överblick.

Genom att använda oss av olika metaforer och kreativa övningar i processen har vi nu börjat formulera oss om fritidsledarskapets kärna, vad är det att vara fritidsledare i en öppen fritidsverksamhet, hur kan vi beskriva professionalitet, och arbetet så att det blir begripligt, hanterbart och meningsfullt för fler än oss invigda.

Nästa träff kommer att genomföras den 9 november 13-16.