Måndagen den 28 september träffade jag (Mia) åtta fritidsledare från KC:s kommuner för att tala och processa fritidsledarskap med fokus på professionalitet.  Målet och uppdraget gruppen har är att skriva en folder som förklarar essensen i fritidsledarens arbete i den …

Fritidsledaren som elefant Läs mer »

I dagarna har det publicerats två intressanta artiklar gällande fritidsgårdar och det arbete som vi alla genomför på dessa. Båda dessa kan ni ladda ner och läsa här nedan.