Ungdomar och delaktighet

Den tredje november hölls det ett delaktighetsseminarium på Valla folkhögskola drivet utav Kunskapscentrum Östergötland. Det besöktes utav ungdomar från verksamheterna, fritidsledare, tjänstemän och politiker.
Under dagen spelades en film in som nu är färdigklippt. I filmen får ni ett utdrag av vad några unga hade att säga om dagen och vad som är viktigast för dem.

Tack till alla som ställde upp och deltog både i seminariet och i filmen. Det är ett mycket bra underlag för oss i Kunskapscentrum Östergötland att arbeta vidare med!