Charterarbete

20 fritidsledare från region Östergötland träffades på Valla fhsk för arbeta med Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet (kallas Charter). Dokumentet är framtaget av en rad olika organisationer i Europa.    

”Den öppna fritids- och ungdomsverksamhetens övergripande mål har formulerats i många viktiga politiska dokument från både EU och Europarådet2. Dessa principer och riktlinjer är emellertid inget politiskt dokument. Istället omformar dessa principer och rikt- linjer dessa dokument till konkreta riktlinjer rörande vad som behövs för att etablera och upprätthålla kvalitet i den lokala öppna fritids-och ungdomsverksamheten”. (Ur Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet)

Du kan läsa mer i Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet som du finner här nedanför bilderna.